Cykl przeznaczony jest dla Kobiet 40+, które mają poczucie wkraczania w fazę kryzysu, tkwią 
w kryzysie albo po prostu pragną uporządkować dotychczasowe doświadczenia, pozamykać zaległe sprawy, odnaleźć swoje pasje, podjąć nowe wyzwania, czyli kontynuować bądź zacząć tworzyć Swoją Własną Pieśń, określaną też jako Sens Życia.

Jeszcze całkiem niedawno Kobiety Po Czterdziestce uznawane były za Panie W Średnim Wieku, Kobiety Niemłode, Przedbabcie, a głównym wyznacznikiem progu zamykającego produktywną przeszłość miała być menopauza. Dziś sytuacja uległa zmianie. Kobieta 40+, 50+ a nawet 60+ 
to osoba, przed którą otwierają się Nowe Perspektywy. Niektóre dopiero po upływie pierwszych czterech dekad decydują się na stały związek, inne postanawiają poznać uroki macierzyństwa, wiele podejmuje drogę kariery, jeszcze więcej pragnie po prostu wprowadzić istotne zmiany 
w dotychczasowym życiu – i coraz częściej udaje im się to zrealizować.
Przejściu tego progu może – chociaż nie musi – towarzyszyć kryzys, przejawiający się na różne sposoby, a wynikający z tego, że dotychczas stosowane rozwiązania przestają być aktualne. Jest to naturalny etap rozwojowy, ale może on się przeciągnąć i zdezintegrować nasze życie. Kryzys 
w psychologii rozwojowej postrzegany jest jednak jako szansa – szansa na znalezienie nowych, lepszych rozwiązań, skuteczniejszych technik radzenia sobie, a przede wszystkim na lepsze poznanie siebie i osiągnięcie wyższego stopnia rozwoju.

Cykl składa się z czterech części. Pierwsza część: „W relacji ze sobą”, poświęcona jest pracy 
nad światem wewnętrznym, rzeczywistością ciała, emocji i intelektu, a właściwie próbą odnalezienia własnej równowagi pomiędzy tymi sferami. Druga część: „W relacji z innymi”, to czas na określenie obszaru własnej wolności i wytyczenie swoich granic, zarówno tych wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Część trzecia: „Relacje damsko-męskie”, to z kolei okazja do przyjrzenia się swoim dotychczasowym relacjom, określenia zmian potrzebnych w istniejącym związku lub oczekiwań
 w stosunku do tego, który ma dopiero się zacząć. Ostatnia, czwarta część cyklu: „W relacji 
ze światem”, związana jest z obszarem marzeń, celów, zainteresowań, pasji i własnej misji oraz sfery duchowej (w szerokim rozumieniu tego słowa).

W ramach poszczególnych części:

  • W relacji ze sobą: ciało, intelekt i emocje, czyli równowaga.

We współczesnym rozumieniu zdrowie to coś więcej niż brak choroby, to ogólny dobrostan, wynikający i przejawiający się zarazem w równowadze, harmonii, pełni. Równowaga jest natomiast efektem zachowania właściwych proporcji w zakresie funkcjonowania w różnych sferach życia. 
W tym przypadku chodzi o równowagę pomiędzy ciałem, intelektem a emocjami. Nadmierna koncentracja na którejś z tych sfer, bądź odwrotnie – zaniedbanie, prowadzi bowiem do chaosu.
Niektóre z kobiet, z którymi pracuję, mówią o „uwięzieniu ciała”, inne postrzegają go jako obszar zagrożenia. Są takie, które oceniają się jako głupie i takie, którym racjonalizm i intelekt uniemożliwiają usłyszenie głosu intuicji. Wiele wspomina o tym, że podejmują pod wpływem emocji decyzje, których później żałują, niektóre kontrolują każdy najmniejszy impuls i nie potrafią się rozluźnić.
Zapraszam więc Kobiety 40+, które pragną przyjrzeć się jak same funkcjonują w tych trzech zakresach, określić swoje mocne i słabe strony, popracować ze swoim ciałem, przyjrzeć się emocjom – zacząć je oswajać, uwalniać bądź wychowywać, czyli po prostu nimi zarządzać. Zapraszam Kobiety 40+, które pragną zrobić swoisty remanencik, poprzyglądać się co warto byłoby już pozamykać 
i pożegnać, a co otworzyć, aby zacząć nowy rozdział. Zapraszam Kobiety 40+, które chcą spróbować odszukać i odblokować swój potencjał.

  • W relacji z innymi: blisko i daleko, czyli granice i wolność.

Uporządkowanie relacji z samą sobą jest świetnym przygotowaniem do zrobienia porządków w sferze relacji z innymi. Rodzice i dzieci, przyjaciółki i sąsiedzi, współpracownicy i szefowie – we wszystkich tych relacjach konieczne jest wytyczenie nieprzekraczalnych granic. Nie tylko granic wewnętrznych, które chronią nas przed inwazją, ale również granic zewnętrznych, które służą umiejętności dostrzegania i szanowania granic wyznaczonych przez innych.
Te dwie jakości: granice wewnętrzne i granice zewnętrzne, wyznaczają obszar wolności dla nas samych i tych, z którymi pozostajemy w relacjach, a czynnikiem który pomaga je określić jest to, 
jak bardzo „bliskie” bądź „dalekie” są dla nas te osoby.
Brytyjski antropolog i ewolucjonista, Rober Dunbar, na podstawie budowy naszego mózgu i szeroko zakrojonych badań, wyznaczył liczbę graniczną, która określa limit osób, z jakimi możemy zbudować relacje. Liczba Dubara wynosi 150 osób, ale nie każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Bliskie nam osoby można umieścić bowiem w coraz szerszych kręgach: w najbliższym znajdzie się 3-5 osób, 
w drugim – ok.10, w trzecim – ok.30, itd.
Zapraszam Kobiety 40+, które pragną przyjrzeć się swoim granicom, zarówno tym wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym, określić problemy z ich utrzymaniem oraz poćwiczyć techniki z zakresu zachowań asertywnych. Zapraszam Kobiety 40+, które pragną wytyczyć swoje „Kręgi Dunbara” i określić granice swojej wolności w stosunku do wybranych osób.

  • Relacje damsko-męskie: od uzależnienia do współzależności, czyli intymność.

Budowanie bliskości to stopniowe odsłanianie, czyli przesuwanie – w zgodzie ze sobą – granicy wewnętrznej. Intymność to efekt procesu polegającego na budowaniu zaufania do siebie i partnera. Zaufania, które pozwoli stanąć w jego obecności nago – nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również psychicznym – i czuć się bezpiecznie.
Budowanie intymności to proces wymagający pracy z obu stron. Na drodze do osiągnięcia tego celu czai się jednak wiele przeszkód. Zdaniem psychologa rozwojowego, E. Eriksona, nasz rozwój przebiega etapami, z których każdy zakończony jest kryzysem do rozwiązania. Pomyślne rozwiązanie kryzysu umożliwia wejście na kolejny etap rozwoju. Na każdym z tych etapów muszą jednak wysycić się potrzeby – E. Erikson podzielił je na cztery grupy, kolejno pojawiające się w toku rozwoju: potrzeby zależności, uniezależnienia się od rodzinnego domu, niezależności oraz współzależności. Trzy pierwsze grupy potrzeb wysycają się do ukończenia 39 r.ż.- jeśli potrzeby te nie zostaną zaspokojone 
na odpowiednim etapie rozwoju, pozostaje w nas nienasycone pragnienie bycia zależną (bądź niezależną od domu rodzinnego czy też niezależną w ogóle). Tymczasem po ich zaspokojeniu można zbudować swoją zdolność do intymności, czyli do prawdziwej współzależności, gdzie jest miejsce 
dla każdego z partnerów indywidualnie i dla tworzonej przez nich wspólnoty.
Zapraszam Kobiety 40+ do przyjrzenia się sobie i swojemu życiu pod kątem wysycenia się potrzeb 
z poprzednich okresów rozwojowych i określenia tych, które wymagają zaspokojenia. Zapraszam Kobiety 40+ do poszukania niezależnych sposobów wyrównania swoich deficytów, a więc w drogę 
ku Prawdziwej Niezależności, pozwalającej zbudować Prawdziwą Intymność.

  • W relacji ze światem: Moja Własna Pieśń, czyli Sens Życia.

Moja Własna Pieśń to głos inny od wszystkich, a jednocześnie tworzący z nimi – z tymi, których sama zdecydujesz się wybrać – wspólną, harmonijną melodię. Dla niektórych będzie to głos większości; 
dla innych – głos wspólnoty rodzinnej; niektóre wybiorą określoną grupę; są też takie, 
które postanowią stworzyć własną. Coraz więcej Kobiet decyduje się na Samotną Pieśń Wilczycy. Żadne z tych rozwiązań nie jest ani lepsze, ani gorsze – po prostu są inne. Najistotniejsze jest jednak to, aby wybór Pieśni był świadomy, co wcale nie oznacza, że jest to wybór najłatwiejszy.
Zanim jednak będziemy mogły zaśpiewać pełnym głosem Własną Pieśń, musimy znaleźć odpowiednie nuty. Takimi nutami, składnikami koniecznymi do powstania właściwej melodii, są: zainteresowania, cele, marzenia i pasje. Wysokość melodii wyznaczają nasze potencjały i ograniczenia, a kanwą do jej powstania jest jakość relacji z innymi oraz miejsce, jakie im wyznaczymy w naszym świecie. Znalezienie tej melodii to zyskanie bądź odzyskanie Sensu Życia i stanie się jedynym drogowskazem dla samej siebie.
Zapraszam Kobiety 40+ w podróż w kierunku odzyskania bądź znalezienia swoich marzeń i pasji. Zapraszam Kobiety 40+ do wytyczenia swoich celów, na podstawie własnych potencjałów 
i z szacunkiem dla własnych ograniczeń. Zapraszam Kobiety 40+ do odnalezienia swojej własnej duchowości i kobiecej siły, pozwalającej odkryć i realizować własny Sens Życia.

Prowadząca: Aneta Boryczko – terapeutka, trenerka rozwoju osobistego i doradca rodzinny, członkini zespołu Ośrodka Terapeutyczno-Rozwojowego Kobiece Serca w Krakowie. Pracuje w nurcie psychoterapii Gestalt, wzbogaconej o elementy racjonalnej terapii zachowania, pracy z ciałem, psychodramy i NVC. Prowadzi terapie indywidualne, terapie par, warsztaty i grupy, udziela również konsultacji wychowawczych. Specjalizuje się w problematyce kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, traumy, pożegnania i żałoby, trudnych relacji, uzależnienia od „miłości”, psychosomatyki i seksualności. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji. Posiada dyplomy: Specjalisty Counsellingu Gestalt, Mistrza Praktyk NLP oraz Praktyka Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym. Studiowała filologię polską oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Dotychczas współpracowała m.in. z Fundacją Kobieta i Natura, Portalem Psychologicznym Plasterek oraz Dojrzewalnią Róż, firmą „Pozytywka” – Miejsce Twoje i Twojego Dziecka, krakowskim Stowarzyszeniem ALETHEIA; Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU w zakresie prowadzenia seminariów szkoleniowych a także warsztatów dla dzieci i rodziców oraz Akademią Pełni Życia.

 

Rezerwacja: Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie  zgłoszenia mailowego podając w nim:

  • tytuł i termin zajęć,
  • imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
  • oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie mailowe.

Terminy: cykl będzie obejmował 4 comiesięczne sobotnie spotkania w godz.  10:00-18:00, terminy do ustalenia – trwa nabór
Cena całego cyklu (4 zajęcia): 450 zł /os.
Liczba osób: 10
Miejsce:  Wrocław, Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji, ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro), tel 695 464 970