Zarząd Fundacji

Strefa Inspiracji

Joanna MiezioJoanna Miezio – Prezes Zarządu

Założycielka Fundacji Strefa Inspiracji. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami prywatnymi oraz projektami. Aktywnie działa w środowisku promującym przedsiębiorcze i twórcze kobiety. Jest inicjatorką koalicji wrocławskich organizacji kobiecych „Wrocławski Marzec Kobiet”, organizatorką konferencji prasowych nt. praw kobiet, akcji dot. udziału kobiet w życiu publicznym, koordynatorką projektów aktywizujących zawodowo kobiety, promujących młode talenty i inicjatywy kulturalne na terenie Dolnego Śląska. Od 10 lat jest związana z Dojrzewalnią Róż jako Dyrektorka wrocławskiej edycji Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron, a 5 lat – Festiwalu Hormony&Harmony. Kocha górskie wyprawy i podróże z aparatem fotograficznym do bliskich i dalekich kulturowo miejsc. Gdy potrzebuje wyciszenia, sięga po książki lub maluje.

 

Magda Łoś-WłudaraMagda Łoś-Włudara – Członek Zarządu

Założycielka Fundacji Strefa Inspiracji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych o kierunku kulturoznawstwo oraz animatorka kultury. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu podstaw prawnych działalności pozarządowej, pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem w ramach działalności w III sektorze, budowania partnerstw i współpracy z mediami. Angażuje się w działania promujące edukację i rozwój kobiet, mężczyzn i dzieci niezależnie od wieku oraz statusu społecznego. Od 8 lat związana z Dojrzewalnią Róż we Wrocławiu. Współorganizuje wrocławskie edycje Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron oraz Festiwalu dla Kobiet i Mężczyzn „Hormony&Hormony”.  Najlepiej relaksuje się podczas rowerowych wypadów poza miasto oraz na weekendowych spotkaniach z przyjaciółmi.

 

PaulinaPaulina Januszkiewicz – Członek Zarządu  

Absolwentka Etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie szkoli się do zawodu Fototechnik we Wrocławiu, co ma byś sposobem spełnienia zawodowego, ale również wielkiej pasji. Od kilku lat swój czas i umiejętności poświęca na rzecz pracy wolontariackiej. Prowadziła warsztaty teatralne dla dzieci oraz amatorską grupę teatralną. Współpracowała przy Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, Festiwalu Forum Musicum, Festiwalu Muzyki Kameralnej WIECZORY W ARSENALE, Brave Festiwal. Współorganizuje wrocławskie edycje Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron oraz Festiwalu dla Kobiet i Mężczyzn „Hormony&Hormony”. Oprócz fotografii, zbierania „dziwadeł”, kocha muzykę szczególnie dobrego rocka, bluesa, ale nie gardzi również muzyką klasyczną. Walczy za równouprawnieniem mężczyzn.

 

Podziękowania

Od samego początku naszą działalność wspierało i inspirowało wiele osób. Chcielibyśmy podziękować wszystkim przyjaciołom fundacji i wolontariuszom, którzy na przestrzeni lat poświęcali naszym inicjatywom swój czas i energię.

Szczególne podziękowania należą się grupie wspaniałych i kreatywnych osób, które od początku działalności fundacji brały udział w realizowanych projektach: Kinga Borowiec, Monika Wieczorek, Ewa i Ania Nogaj, Kamila Byzia, Beata Suchecka, Zbigniew Włudara, Wojciech Głodek, Jolanta Kluba, Agnieszka Zygmont, Betina Strutyńska, Joanna Słobodzian, Barbara Barczykowska, Robert Barczykowski, Antoni Barczykowski, Agata Teixera de Sousa, Aleksandra Karasiewicz, Marzena Kończak, Magdalena Wadoń.

Wszystkich, których nie wymieniliśmy, a również aktywnie przyczynili się do realizacji naszych przedsięwzięć lub wspierali nas pozytywną energią z góry przepraszamy.

To dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu możemy się rozwijać i dojrzewać jako organizacja.

Wszystkim i każdemu z Was z osobna serdecznie dziękujemy 🙂