Regulamin zajęć

Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH:

Uczestnictwo

  • W warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
  • Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
  • Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
  • W wypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
  • Zmiany dokonanej rezerwacji są możliwe tylko przez kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem lokalnym. Przy rezerwacji opłaconej nie będą zwracane różnice w wartości zamówienia.
  • Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

Zajęcia

  • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rezerwacja miejsc poprzez pocztę email lub telefonicznie (nr tel. 695 464 970) oraz terminowe dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć.
  • Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto Fundacji podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji:

Fundacja Twórczego Rozwoju Strefa Inspiracji
ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
NORDEA BANK – Konto bankowe: 84 1440 1156 0000 0000 0576 0108

lub wpłacić gotówką w biurze Fundacji po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami zajęć.

  • Wpłata powinna znaleźć się na koncie Fundacji najpóźniej 3 dni od daty rezerwacji miejsca i/lub nie później niż termin wpłat podany w opisie warsztatu. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje automatyczne usunięcie rezerwacji.