O Fundacji

Strefa Inspiracji

Fundacja Twórczego Rozwoju Strefa Inspiracji powstała w styczniu 2007 roku z inicjatywy twórczych i aktywnych kobiet.

Inspirowanie do poszukiwania nowej jakości w życiu, odkrywanie pokładów twórczych pomysłów, niecodziennych rozwiązań, radości i spełnienia w życiu, dzielenie się tym, co w nas piękne i kreatywne stało się naszą myślą przewodnią.

Inspiracji szukamy w drugim człowieku, w otaczającym nas świecie i w nas samych. Otwieramy się na tę nieskończoną różnorodność możliwości jakie daje nam życie, aby odkrywać i rozwijać potencjał, pasje, pragnienia i potrzeby drugiego człowieka.

To dzięki wszechstronności i otwartości udało nam się stworzyć konkretny i praktyczny zakres działań realizowanych poprzez organizowanie warsztatów i festiwali rozwojowych, projektów szkoleniowych, działań integracyjnych i plenerowych, czy spotkań edukacyjnych.
Dzięki takim przedsięwzięciom możemy poczuć tę niezwykłą energię płynącą ze wspólnych działań, kiedy każdy z nas czuje się równie wartościowy i zyskuje świadomość wewnętrznego bogactwa.

Pragniemy wspierać, edukować, rozwijać, motywować do podejmowania wyzwań, wzbogacania codzienności, urozmaicania naszego życia, wspólnie odkrywać „inspirujące strefy” w każdym z nas.

Zależy nam, aby każda kobieta i każdy mężczyzna, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wyznania czy wykształcenia włączyła/włączył się w tę wspaniałą podróż do odkrywania i doskonalenia siebie, poszukiwania tego, co w nas najpiękniejsze i dzielenia się tym z innymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!