Szkoła Trenerów

Metoda NVC

Szkoła Trenerów NVC

Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii realizowana jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które szukają sposobu na rozwój, jednocześnie chcą zdobyć nowe umiejętności i nowy zawód.

Oferujemy kompleksowe, 3-letnie szkolenie, zgodne z wymogami kształcenia trenerów umiejętności psychospołecznych stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i przygotowujące do ubiegania się o rekomendacje I stopnia.

Celem naszej Szkoły Trenerów jest inspirowanie do rozwoju i wspieranie w tym procesie osób, które chcą mieć więcej satysfakcji ze swojego życia osobistego lub zawodowego. Wierzymy, że osoby autentyczne, świadome swoich potencjałów i ograniczeń, realizujące z pasją swoje wartości, będą trenerami budzącymi szacunek i zaufanie. W warstwie merytorycznej opieramy się na Porozumieniu bez Przemocy oraz integralnej koncepcji rozwoju.

Szkolenie obejmuje 480 godz. pracy warsztatowej rozłożonej na 3 lata, doskonalącej umiejętności osobiste oraz trenerskie. Uczymy wspierania innych w rozwoju i budowaniu relacji. Przygotowujemy osobę do bycia w roli trenera, nauczyciela, lidera grupy. Uczymy, jak efektywnie przekazywać wiedzę i umiejętności – czyli jak uczyć innych – oraz ćwiczymy umiejętność komunikacji opartej na empatii wg metody Nonviolent Communication, czyli metody, która daje narzędzia do uczenia innych.

Dlatego nasza Szkoła trwa 3 lata. Jest gruntowna i kompleksowa. Nasi studenci, którzy decydują się aktywnie praktykować, na trzecim roku spełniają wszystkie wymogi PTP, stawiane osobom starającym się o rekomendacje trenerskie I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych).

Unikalne walory Szkoły Trenerów

 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobywania nowego zawodu w jednym procesie szkoleniowym.
 • Możliwość zdobycia umiejętności przygotowywania i prowadzenia szkoleń metodą warsztatową oraz poznania metody komunikacji bez przemocy, z bogactwem narzędzi do pracy trenerskiej.
 • Możliwość bezpłatnych praktyk w ramach Dni Otwartych Szkoły Trenerów w czasie Festiwalu PROGRESSteron oraz w ramach innych działań Szkoły, dla osób starających się o rekomendacje trenerskie PTP. Zespół doświadczonych, rekomendowanych przez PTP trenerów i superwizorów oraz certyfikowanych trenerów metody NVC.
 • Możliwość rezygnacji ze szkolenia po pierwszym roku. Możliwość indywidualnego toku nauki.

Credo i filozofia Szkoły

 • Wierzymy, że mamy wpływ na swoje życie i na życie wokół nas.
 • Wierzymy, że życie człowieka ma wiele wymiarów: wewnętrzny i zewnętrzny, subiektywny i obiektywny, duchowy i materialny, indywidualny i społeczny – ich uszanowanie przybliża nas do zrozumienia samych siebie.
 • Wierzymy, że podstawowe ludzkie potrzeby są podobne oraz że jest możliwe, aby potrzeby każdego człowieka były zaspokojone lub uszanowane bez przekraczania granic innych osób.
 • Celem Szkoły jest inspirowanie oraz wspieranie uczestników w ich własnym rozwoju osobistym i zawodowym, tak aby przez własne doświadczenie rozumieli proces zmian i świadomie mogli wspierać w tym procesie innych ludzi.

Inspiracje i metody, na których opiera się filozofia Szkoły

 • Nonviolent Communication, czyli Porozumienie bez Przemocy, to prosty, a zarazem rewolucyjny proces komunikacji, filozofia życia i język, który zmienia i wzbogaca życie coraz większej liczby osób na całym świecie.
 • Nonviolent Communication stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata: w związkach intymnych, rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach i wielu innych obszarach. Ponad 180 certyfikowanych trenerów oraz setki entuzjastów NVC przekazują wiedzę, która zbliża ludzi, ponad 250 tysiącom osób rocznie.
 • NVC ułatwia nawiązanie głębszych i bardziej satysfakcjonujących kontaktów, daje narzędzia pozwalające głęboko poznawać siebie oraz wyrażać naszą indywidualność z pełnym szacunkiem dla drugiej osoby.
 • Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, NVC pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich zaspokojenia.

Szczegółowe informacje o aktualnych naborach znajdziecie na naszej stronie:

Zobacz informacje o naborze do kolejnej edycji Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii we Wrocławiu 

oraz na www.dojrzewalnia.pl
Zapraszamy!