Projekty

Edukacja, rozwój, klutura, integracja

Projekty Strefy Inspiracji
Celem naszej Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie działań edukacyjno-rozwojowych, kulturalnych i integracyjnych dla osób w różnym wieku i o zróżnicowanym statusie społecznym, a tym samym przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i bierności zawodowej.

Staramy się, aby realizowane przez nas projekty:

  • wyróżniały się bogatymi treściami edukacyjnymi
  • obejmowały wiele obszarów aktywności życiowych i społecznych
  • dawały szansę zetknięcia się z bogactwem możliwości edukacyjnych
  • umożliwiały doskonalenie osobistych i zawodowych predyspozycji poprzez  szkolenia, prezentacje, debaty, udział w wydarzeniach kulturalnych
  • były źródłem wiedzy i doświadczeń, wspólnoty interesów oraz tworzących się więzi międzypokoleniowych i solidarności kobiet.

Zachęcamy poprzez różne akcje do aktywnego stylu życia i spędzanie wolnego czasu, przez to dbanie o zdrowie i prawidłowe odżywianie, profilaktykę i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Nasze działania to także prezentacja życia społecznego: działających w naszym województwie osób, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz promocja wolontariatu.

Promujemy również małe i średnie firmy, gospodarstwa agroturystyczne, zakłady rzemiosła artystycznego, ośrodki rozwojowe  prowadzone przez kobiety. Chcemy, aby przykład ich właścicielek zachęcił inne kobiety do działania, a one same miały możliwość spotkania z potencjalnymi klientkami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębioną pracą rozwojową lub zdobyciem nowego zawodu – trenera do udziału w naszych projektach partnerskich. Trwa nabór do:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą projektową.