studium

Trwają zapisy do nowych grup Szkoły Trenerów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. 

 • Start kolejnej edycji I etapu Szkoły Trenerów we Wrocławiu: Listopad 2015

I etap to Integralne Studium Rozwoju Osobistego, które rekomendujemy nie tylko przyszłym trenerom, ale wszystkim osobom zainteresowanym kompleksowym, intensywnym i sprawdzonym programem rozwojowym. Szkoła jest realizowana w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

Wiele doświadczeń i badań przekonuje nas, że jednym z bazowych czynników decydujących o efektywności wsparcia psychologicznego jest postawa osoby pomagającej: trenera, psychoterapeuty, coacha. Niektórzy praktycy twierdzą, że pełna empatii obecność trenera to nawet 80% procesu wspierania klienta, pozostałe 20% to wiedza i warsztat.

Co to jest to „coś” co działa: uzdrawia, inspiruje, wspiera, porywa, motywuje? Czy Ty masz to „coś”? Kiedy to się ujawnia, a kiedy znika? Czy jesteś ciekawa/ciekawy co wnosisz w relacje z innymi ludźmi? Jak się z Tobą czują? Jakie wywierasz wrażenie? Jakie Twoje zachowania zachęcają innych do kontaktu z Tobą, a jakie powodują wycofanie, lęk lub złość? Jakie role przyjmujesz w grupie? W jakim stopniu jesteś świadoma/świadomy swoich postaw i zachowań w grupie? W jakich sytuacjach złościsz się, a w jakich angażujesz? Czy są sytuacje kiedy emocje ponoszą Cię? Grupa jest jak lustro. Pokazuje jacy jesteśmy.

Studium integralne szczególnie polecamy osobom, które szukają sposobu na własny rozwój i są ciekawe możliwości jakie dają różne metody. Studium może być wstępem do pogłębionej pracy nad sobą w wybranym nurcie terapeutycznym lub rozwojowym, a także podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w kierunku bycia trenerem, terapeutą lub coachem.

Udział w tym Studium polecamy także osobom zainteresowanym rozwojem, ale jeszcze nie zdecydowanym w jakim nurcie chciałaby się rozwijać lub pracować zawodowo.

W procesie rozwoju zwrócimy szczególną uwagę:

 • na naukę rozpoznawania własnych emocji i potrzeb oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji napięcia emocjonalnego lub konfliktu;
 • pokazanie poprzez doświadczenie bazowych założeń 5 wybranych metod rozwoju: Porozumienie bez Przemocy, Gestalt, Praca z przekonaniami, Analiza Transakycjna, Psychoanaliza
 • pokazanie mocnych i słabych stron każdej

Dyplom ukończenia Studium uzyskają osoby, które uczestniczyły w 90% zajęć czyli w 18 pełnych dniach szkoleniowych i będą prowadzić dziennik rozwoju osobistego zgodnie ze wskazówkami podanymi na pierwszych zajęciach. Formalnym wymogiem jest uregulowanie płatności, zgodnie z umową.

Koszt cena 5500 zł lub 4 raty po 1500 zł, czyli łącznie 6000 zł.

UWAGA: Wakacyjna promocja!   Raty 0% lub 3 dniowy Warsztat Mindfulness gratis!
Chcesz dowiedzieć się więcej – umów się na bezpłatną konsultację – napisz na adres: szkola.trenerow.krakow@gmail.com lub skontaktuj się telefonicznie: 607 138 601.

Liczba miejsc: 14
Kontakt: lucyna@dojrzewalnia.pl, tel. 695 307 309
Więcej informacji na www.dojrzewalnia.pl 
Kontakt o/Wrocław: joanna@strefainspiracji.pl , tel. 695 464 970

 

Program – Studium Integralne

Moduł 1. 

Temat: Trening interpersonalny

 • Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw w nowej grupie. Co wnoszę swoją obecnością? Kto mnie przyciąga, a kogo ja przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w tej grupie? Jak chcę, aby ta grupa funkcjonowała?

 

Moduł 2.

Temat: Podstawy komunikacji opartej na empatii

 • Wprowadzenie do Nonviolent Communication. Model 4 kroków: obserwacja i ocena, strategia i potrzeba, prośba i żądanie, 4 sposoby słuchania.
 • NVC w relacji ze sobą – wykorzystanie narzędzi i filozofii NVC do rozwoju własnego, jak radzić sobie ze złością, wstydem i poczuciem winy, jak transformować krytyczne osądy na temat siebie samego oraz innych ludzi, jak docierać do swoich potrzeb.

 

Moduł 3.

Temat: Oswajnie cienia

 • Celem spotkania jest diagnoza i przepracowywanie sytuacji grupowych, w których czujemy silne emocje, dyskomfort, lęk lub złość. Uświadomienie sobie takich sytuacji i wypracowanie własnych sposobów na radzenie sobie z nimi jest jednym z bazowych potencjałów trenera, psychoterapeuty, coacha.

 

Moduł 4.

Temat: Trening intrapsychiczny metodą Gestalt

 • Jest to czas głębokiej refleksji nad sobą. Celem tej refleksji jest poszerzenie świadomości – po to, aby mieć więcej wyboru w życiu. Metoda Gestalt jest częścią psychologii humanistycznej, w której bardzo istotnymi wartościami są odpowiedzialność za własne życie oraz przekonanie, że świadomość daje nam wybór. Od nas zależy, co z tą możliwością wyboru zrobimy.

 

Moduł 5.

Temat 1. Praktyka empatii. Zastosowanie modelu 4 kroków do pracy nad własnym rozwojem

Temat 2. Praca z przekonaniami

 • Celem spotkania jest diagnoza automatycznych myśli oraz stojących za nimi przekonań, które blokują nas w działaniach na rzecz bardziej spełnionego, radosnego życia. Odkrycie przekonań, uświadomienie sobie ich wpływu na nasze życie otwiera możliwość ich zmiany lub modyfikacji, tak aby były bardziej przyjazne.

 

Moduł 6.

Temat 1. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej

 • Autodiagnoza stanów ego. Analiza scenariusza życia i praca nad poszukiwaniem wspierających przekonań w systemie rodzinnym i społecznym.

Temat 2. Model spektrum świadomości oraz 4 ćwiartek Kena Wilbera

 • Autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Praca nad celami rozwojowymi wg modelu 4 ćwiartek, z uwzględnieniem czynników potrzebnych do zaistnienia zmiany.

Podsumowanie programu z perspektywy koncepcji integralnej.

 

Terminy zjazdów I etapu Szkoły: Studium integralne, Wrocław, 2015/2016 rok

 • 5-8 listopada 2015
 • 18-20 grudnia 2015
 • 15-17 stycznia 2016
 • 5-7 luty 2016
 • 4-6 marca 2016
 • 8-10 kwietnia 2016

UWAGA: kolejność modułów tematycznych może ulec zmianie.

 

Osobami odpowiedzialnymi za program Studium są:

 • Lucyna Wieczorek – trenerka II stopnia rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dyrektor ds. programowych Dojrzewalni Róż oraz Festiwalu PROGRESsteron. Autorka projektów szkoleniowych, m.in. programu modułów trenerskich i rozwojowych Szkoły Trenerów.
 • Joanna Młynarz – trenerka II stopnia rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trenerka biznesowa, dyrektorka Festiwalu PROGRESsteron w Krakowie.

W realizacji programu uczestniczą także zaproszeni trenerzy i psychoterapeuci.