Spory i konflikty przerażają prawie każdego z nas. Zazwyczaj jest z nimi podobnie, jak z wizytą w miejscu, którego nie lubimy. Wyobrażamy sobie najgorsze rzeczy, odwlekamy moment spotkania aż jest już rzeczywiście za późno lub też okazuje się, że strach miał wielkie oczy.

Konflikt to informacja i zaproszenie do dialogu. Nie ma jednoznacznych konotacji. Ani pozytywnych, ani negatywnych. To od nas zależy jak się rozwinie i czym się ostatecznie skończy. Wbrew temu, co się potocznie sądzi cechą znakomitych zespołów ludzkich nie jest wcale brak konfliktów, ale sposób w jaki sobie z nimi radzą.

Zdaniem Petera M.Senge, dyrektora Center for Organizational Learning w Sloan School of Managment, Massachusetts Instytute of Technology (MiT), jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników, że zespół naprawdę się uczy jest zauważalny konflikt koncepcji:
„Nawet jeśli ludzie dzielą wspólną wizję, mogą mieć różne pomysły co do jej urzeczywistnienia. Swobodny przepływ rozbieżnych idei jest bardzo ważny dla myślenia twórczego, dla odkrywania nowych rozwiązań, których w pojedynkę nie dałoby się wprowadzić w życie.”

Korzyści dla uczestników :

  • rozpoznawanie sygnałów zbliżającego się konfliktu;
  • prawidłowa komunikacja w sytuacji konfliktowej
  • właściwa ocena stopnia nasilenia sporu;
  • umiejętność odczytywania i wprowadzania w życie informacji w nim ukryte;
  • umiejętność tworzenia przestrzeni do wzajemnego dialogu;
  • lepsze rozumienie dynamiki konfliktu i poczucie bezpieczeństwa podczas jego trwania.

Metodą pracy nad rozwinięciem powyższych umiejętności będą: ćwiczenia, eksperymenty myślowe, case study i role play. Każdy z uczestników będzie mógł w bezpiecznych warunkach przetestować proponowane na warsztatach narzędzia i uzyskać pomoc we wzmocnieniu najistotniejszych aspektów zachowania się w sytuacjach konfliktowych

Prowadzący: Marcin Ilski – Terapeuta, absolwent Studium Terapii Zajęciowej i Akademii Psychologii Alternatywnej. Twórca licznych programów autorskich, prowadzi szkolenia i warsztaty z szeroko pojętego rozwoju osobowości, od 2005 r. w ramach własnego Centrum Rozwoju Osobowości Thelema. Jego zajęcia znalazły się wśród najwyżej ocenionych przez uczestniczki Festiwalu Progressteron 2008/2009. Współpracownik: Biura Szkoleń i Zarządzania Wiedzą Banku PeKaO S.A. – warsztaty dla trenerów i kadry zarządzającej; Firmy Manthey Szkolenia; Firmy BPT Emeryk.com; Firmy Nordkalk Sp.z o.o.(warsztaty dla kadry zarządzającej); Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „Monar” (zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju) Ośrodka Rozwoju Osobistego „Dojrzewalnia Róż”; Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego; Organizacji pozarządowych i firm (Fundacja Białe Gawrony, Instytut Kobiecości Aura, Dom Twórczego Życia Rozwijalnia i in.). Kontakt: crothelema@op.pl