Komunikacja w miejscu pracy ma na celu przekazywanie informacji formalnych i nieformalnych związanych z wykonaniem określonych zadań. Choć definicja wydaje się być jasna w rzeczywistość komunikacja to jeden z bardziej skomplikowanych mechanizmów wpływający zarówno na sukcesy jak i porażki w firmie. Wzajemne relacje między pracownikami powinny być oparte na współpracy, życzliwości, zrozumieniu, pomocy i identyfikacji z wartościami firmy. To fundamenty na których można budować strukturę komunikacji.

Wypracowanie modeli komunikacji w konkretnych obszarach daje szansę na stworzenie spójnego języka, zrozumiałego i jednoznacznego dla wszystkich pracowników. Dzięki czemu można uniknąć wielu konfliktów i nieporozumień, pozostać zgodnym z własnymi przekonaniami, jednocześnie nie raniąc drugiej osoby. Komunikacja staje się transparentna i nakierowana na cel, tak by rozmówca, partner otrzymał to czego oczekuje. Wystarczy nadać komunikatom odpowiedną formę, by skutecznie trafiały do odbiorcy.

Celem szkolenia jest:

  • przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją
  • zaproponowanie uczestnikom konkretnych i skutecznych modeli komunikacji
  • prezentacja zasad przejrzystej korespondencji e-mailowej, rozmowy telefonicznej, rozmowy twarzą w twarz
  • zbudowanie asertywnej postawy w komunikacji
  • wykształcenie umiejętność efektywnego komunikowania się w życiu zawodowym

Szkolenie czerpie z retoryki, Programowania Neurolingwistycznego, Porozumienia bez Przemocy oraz elementów erystyki. Tak dobrane treści budują elokwencję, wpływają na zwiększenie poczucia własnej wartości i podnoszą odpowiedzialność za swoje decyzje i obowiązki w pracy.
Dzięki intensywnemu treningowi w metodzie role play uczestnicy poprzez praktykę będą mogli rozwijać swoje umiejętności i na „własnej skórze” przekonać się zaletach jakie płyną z proponowanych modeli. Raz wypracowane postawy nieustannie mnożą korzyść nie tylko w pracy ale i w życiu osobistym.

Prowadzący: Marcin Ilski – Terapeuta, absolwent Studium Terapii Zajęciowej i Akademii Psychologii Alternatywnej. Twórca licznych programów autorskich, prowadzi szkolenia i warsztaty z szeroko pojętego rozwoju osobowości, od 2005 r. w ramach własnego Centrum Rozwoju Osobowości Thelema. Jego zajęcia znalazły się wśród najwyżej ocenionych przez uczestniczki Festiwalu Progressteron 2008/2009. Współpracownik: Biura Szkoleń i Zarządzania Wiedzą Banku PeKaO S.A. – warsztaty dla trenerów i kadry zarządzającej; Firmy Manthey Szkolenia; Firmy BPT Emeryk.com; Firmy Nordkalk Sp.z o.o.(warsztaty dla kadry zarządzającej); Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „Monar” (zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju) Ośrodka Rozwoju Osobistego „Dojrzewalnia Róż”; Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego; Organizacji pozarządowych i firm (Fundacja Białe Gawrony, Instytut Kobiecości Aura, Dom Twórczego Życia Rozwijalnia i in.). Kontakt: crothelema@op.pl

Rezerwacja: Zgłoszenia przyjmujemy do 12 stycznia 2012 r. Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie  zgłoszenia mailowego podając w nim:

  • tytuł i termin zajęć,
  • imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
  • oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie mailowe.

Termin:   15.01.2012 (niedziela)  w godz. 09:00-17:00
Cena: 130 zł /os.
Liczba osób: 10
Miejsce:  Wrocław, Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji, ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro), tel. 695 464 970