Zajęcia kierowane są do rodziców (opiekunów) wychowujący dzieci powyżej 2. roku życia, które sprawiają poważne trudności wychowawcze.

W programie zajęć m.in. zagadnienia:

  • Przyczyny zachowań dziecka trudnych dla rodzica/opiekuna – co kształtuje postawy dziecka sprawiającego trudności wychowawcze
  • Wpływ postaw rodzica na zachowania dziecka
  • „Terroryzm” rodzica a „terroryzm” dziecka
  • Zachowania problemowe i sposoby konstruktywnego radzenia sobie z nimi
  • Okazywanie uczuć jako ważny element nawiązywania współpracy z dzieckiem
  • Zaspokajanie potrzeb dziecka i rodzica – analizy przypadków
  • Stawianie granic – analizy przypadków

 

Prowadzący: Łukasz Krawętkowski – Psychoterapeuta, psycholog, trener; odbywa szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), International Federation of Gestalt Training Organisations (FORGE) oraz European Association for Psychotherapy (EAP) mające na celu uzyskanie europejskiego certyfikatu psychoterapeuty; posiada wykształcenie pedagogiczne; prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych; zajmuje się interwencją kryzysową oraz doradztwem rodzinnym; prowadzi szkolenia kompetencyjne i specjalistyczne z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych (m. in. szkolenia dla kuratorów sądowych z zakresu przemocy seksualnej; dla policji i pracowników socjalnych z zakresu interwencji kryzysowej). W swojej pracy promuje styl życia określany jako zdrowa higiena psychiczną, z wykorzystaniem zasobów tkwiących w człowieku. W swojej pracy kieruje się fenomenologiczym podejściem do człowieka, uwzględniającym jego możliwości twórczego przystosowania się do sytuacji, w której się znajduje. http://www.proces.net.pl/