Coaching jest naszą odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się zapotrzebowanie na rozwój umiejętności oraz kompetencji indywidualnych osób, w określonej dziedzinie. Coaching prowadzi osobisty trener i polega na partnerskiej relacji z ujęciem wzajemnego zaufania. Naszą rolą jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionego celu.

Oferujemy:

  • Coaching osobisty
  • Coaching zawodowy
  • Coaching biznesowy

Coach wspiera klienta w szybszym rozwoju i osiąganiu lepszych rezultatów. Jest skoncentrowany na celach interesujących klienta. Wszystkie zasoby jakie są niezbędne do osiągnięcia celu osoba niesie w sobie. Klient jest twórczy, a Coach stwarza jedynie warunki, w których osobie łatwiej jest odnaleźć swoje wewnętrzne zasoby.

Kiedyś Milton Erickson opowiadał historię o koniu i swoim ojcu:

„Pewnego dnia na podwórko gospodarstwa, w którym mieszkał Milton będąc dzieckiem, przywędrował nieznany koń. Nikt nie wiedział skąd przybył, a nie miał na sobie żadnego oznaczenia, które mogłoby pomóc ustalić jego pochodzenie. Nie mogło być mowy o zatrzymaniu konia, ponieważ z pewnością do kogoś należał. Ojciec Miltona zdecydował odprowadzić go do domu. Wsiadł na niego, wyprowadził go na drogę i po prostu zaufał, że instynkt konia zawiedzie go do jego domu. Interweniował jedynie wtedy, gdy koń schodził z drogi i zaczynał jeść trawę, albo zbaczał w pola. Wówczas ojciec prowadził go z powrotem na drogę. W ten sposób koń szybko wrócił do swego właściciela. Właściciel, gdy ujrzał konia nie krył zaskoczenia i zapytał ojca: Skąd wiedział Pan, że koń pochodzi właśnie stąd i należy do nas? Na to ojciec odpowiedział: „Ja tego nie wiedziałem, to koń wiedział! Ja tylko pilnowałem, żeby nie zszedł z drogi”.

…..To właśnie jest istotą coachingu.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Wspólnie omówimy kierunek coachingu i umówimy Cię na spotkanie z Trenerem/Coachem.

Koszt: Coaching / life coaching – 100 pln /godz.