empatyczny-wroclaw-web

Jeśli chcesz dowiedzieć się :

  • Czym w istocie jest empatia i jak wielkie znaczenie ma empatia wobec siebie,
  • Jak ważna jest rola empatii i rozmów na temat uczuć dla pracy naszego mózgu,
  • Jak empatia buduje nasz potencjał i wspiera relacje, także te zawodowe
  • Jak się komunikować, aby budować empatyczne porozumienie.

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „EMPATYCZNY WROCŁAW”.

Celem Konferencji jest promowanie postaw empatycznych wobec siebie i innych, a także zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie uczuć oraz potrzeb w życiu każdego człowieka. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną sposoby komunikacji oparte na metodzie NVC (Komunikacja Bez Przemocy) Marshalla Rosenberga służące porozumieniu między ludźmi, ułatwiające rozwiązywanie konfliktów w taki sposób, by nie prowadziły one do stosowania przemocy. Przedstawione zostaną również sposoby redukcji stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem cyklu „Empatyczna Polska” powołanego do życia przez Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Stanowi element realizacji idei społecznego promowania empatii oraz pozytywnych postaw, które działają na rzecz poprawy jakości życia.

Konferencja odbędzie się 15 października 2015r. w godzinach 9:00-15:00 (część I) oraz 16:00- 20:30 (część II) w sali konferencyjnej Hotelu Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji na stronie internetowej: http://konferencja.empatyczna.pl/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@strefainspiracji.pl
Joanna Miezio – Koordynator projektu „Empatyczny Wrocław” – tel.: 695 464 970

Organizatorami Konferencji są: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Fundacją Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”. Projekt realizowany jest w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy.

Ramowy Program Konferencji:

Część I
9.00 – 9.30 Rejestracja
9.30 – 9.45 Otwarcie – powitanie Gości, kim jesteśmy, jaki jest cel, podziękowania.
9.45 – 10.00 Rozgrzewka integracyjna
10.00 – 11.00 Co to jest empatia i empatyczna komunikacja? Moduł wiedzy.
11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 12.20 Gość specjalny – Emocje i empatia w świetle badań nad mózgiem – wykład.
12.20 – 13.10 Empatia w pracy – czy to możliwe, czy to konieczne? – wykład z elementami pracy warsztatowej.
13.10 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.15 Prezentacja koncepcji Szkoły Pokoju jako przykład konkretnych działań lokalnych – prezentacja, dyskusja
14.15 – 14.45. Empatia wobec siebie w pracy jako profilaktyka wypalenia zawodowego – wykład z elementami pracy warsztatowej.
14.45 – 15.00 Jak rozwijać empatię – poradnik empatycznej Polki i empatycznego Polaka. Podsumowanie części pierwszej konferencji

Część II
16.00 – 16.30 Rejestracja
16.30 – 16.45 Otwarcie części popołudniowej. Krótka integracja.
16.45 – 17.30 Empatyczna komunikacja w życiu codziennym – wykład z elementami pracy warsztatowej.
17.30 – 18.15 Zabójcy empatii w codziennych rozmowach – wykład z elementami pracy warsztatowej.
18.15 – 18.45 Przerwa
18.45 – 19.30 Empatia w pracy – czyli jak ułatwić sobie życie i zwiększyć skuteczność działań? Wykład interaktywny
19.30 – 20.00 Empatyczny mózg – czyli dlaczego rozwój empatii się opłaca. Wykład z elementami warsztatu
20.00 – 20.30 Zakończenie i podziękowanie za udział. Rozmowy w kuluarach

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Konkursie, poświęcony czas i pięknie wykonane małe i duże dzieła pt. „Empatyczny Wrocław” . Takiego kolorowego i pełnego empatii i życzliwości ludzi Wrocławia sobie i Wam życzmy.
Jury konkursowe postanowiło nagrodzić:

1. Szkołę Podstawową nr 63, ul. Mennicza 21-23, Wrocław, Klasa IB, Wychowawca – Wioletta Majewska-Krzemień
2. Świetlicę Środowiskową „Źródełko”, ul. Wolska 9a, Wrocław, klasy I-III, Kierownik Świetlicy – Urszula Karkocha
3. Świetlicę Środowiskową prowadzona przez Stowarzyszenie pomocy „Iskierka”, Pl. Św. Macieja 5, Wrocław, Instruktor – Olga Kunysz

oraz wyróżnić prace nadesłane przez:

1. Sportową Szkołę Podstawową nr 72, Trwała 17-19, kl. IIIA, Nauczyciel – Małgorzata Klarowicz
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Wrocław, Klasa IC, Nauczyciel – Malwina Mizioł

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15.10.2015 o godz. 9:30 podczas konferencji „Empatyczny Wrocław”. Opiekunowie laureatów, którzy nie będą mogli przybyć w tym dniu będą mogli odebrać nagrody po uprzednim umówieniu się telefonicznym.