maly_terrorysta

Trening Terapeutyczny PROCES jest formą psychologicznego treningu rozwoju osobistego. Zawiera elementy treningu interpersonalnego oraz pracy nad problemami dotyczącymi różnych obszarów życia. Trening jest formą krótkoterminowej psychoterapii grupowej. To bardzo efektywny rodzaj pracy osobistej, która przynosi znaczące zmiany w krótkim czasie. Badania dotyczące psychoterapii wskazują, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna jak psychoterapia indywidualna, a skuteczność ta wynosi 85%.

Podczas treningu uczestnicy mają okazję uświadomić sobie, w jaki sposób zachowania innych wpływają na ich samopoczucie, myślenie o sobie, odczuwanie emocji. Mają możliwość poznania własnych sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktu z bliskimi, współpracownikami i innymi osobami, poznają własne wzorce funkcjonowania w grupie i ich przyczyny. Uczestnictwo w treningu to także okazja do pokonania osobistych trudności w kontaktach z innymi ludźmi, co w dużym stopniu pozwala na poprawę jakości życia oraz daje szansę na odzyskanie wiary w swoje możliwości.

DLA KOGO:

Dla osób, które:

 • mają obniżony nastrój, ciągle jest im smutno
 • są stale spięte, zdenerwowane, zaniepokojone
 • odczuwają w ciele bóle czy dolegliwości, dla których wykluczono przyczyny medyczne
 • mają kłopoty w kontaktach z partnerem/partnerką; doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku
 • mają trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskich relacji z innymi (przyjaciele, znajomi) lub nie potrafią nawiązać takich relacji
 • czują silny lęk, którego nie mogą opanować
 • mają poczucie, że nie panują nad swoimi emocjami, myślami,
 • mają trudności w nazywaniu, odczuwaniu i wyrażaniu emocji,
 • nie kontrolują swoich zachowań (doświadczają wybuchów agresji)
 • mają „trudności” seksualne;
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • wycofują się, są bardzo nieśmiałe, samotne
 • boją się bliskości,
 • mają wrażenie, że nie potrafią kochać
 • nie potrafią przyjmować czułości, miłości, przyjaźni
 • nie umieją cieszyć się, przeżywać radości z zabawy
 • nie realizują się w pracy
 • sabotują swoje sukcesy
 • chcą pogłębić samoświadomość lub utrwalić zmiany, których już dokonali
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych – osób, które zajmują się profesjonalnym pomaganiem innym ludziom

PROWADZĄCY: 

Łukasz Krawętkowski – Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, trener treningów grupowych. Dyrektor wrocławskiego ośrodka PROCES PSYCHOTERAPIA DORADZTWO SZKOLENIA, w którym prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par i psychoterapię rodzin; udziela konsultacji wychowawczych oraz pomocy psychologicznej osobom po wypadkach. Prowadzi treningi, szkolenia i warsztaty.

Alicja Strzelecka-Lemiech – dr nauk humanistycznych, psycholożka, terapeutka.
Prowadzi psychoterapię, interwencję w kryzysie i poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia zawodowe oraz grupy wsparcia i terapeutyczne. Pisze artykuły o tematyce psychologicznej. Szkoliła się w nurcie Psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces.

CZAS TRWANIA: 50 godzin  (każdego dnia przewidziane są przerwy obiadowe)

TERMIN: 17-21 czerwca 2015 roku

ZAPISY: proces@net.pl; 535 05 45 95

INWESTYCJA:
750 zł. – do 31.03.2014 r.
850 zł. – do 6.05.2015 r.
920 zł. – po 6.05.2015 r.

MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji przy ul. Paulińskiej 4/8 we Wrocławiu, sala nr 21, I piętro.