Cykl 5 spotkań dla osób, które chcą zmiany swojego sposobu komunikacji i chcą się dowiedzieć, jak na co dzień rozmawiać, żeby się „dogadać”. Kurs ten również rekomendujemy wszystkim tym, którzy słyszeli o Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communcation NVC) Marshalla Rosenberga i chcą wdrażać / praktykować tą metodę w swoim życiu. W ciągu pięciu spotkań wspólnie ćwicząc, dzieląc się swoim doświadczeniem w budowaniu naszych codziennych relacji, będziemy pracować nad zmianą swoich nawyków w sposobie wyrażania emocji i potrzeb. Czas między zajęciami będziemy mogli wykorzystać na doświadczanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w życiu.

Tematy spotkań:

 • Obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby jak możemy skutecznie wykorzystywać w codziennym życiu.
 • Jakie słowa i sformułowania przyczyniają się do konfliktów?
 • Jak unikać osądów, jak unikać krytyki czyli jak działają obserwacje i fakty w codziennej komunikacji.
 • Kiedy myślimy, że czujemy a kiedy posługujemy się rzeczywistymi uczuciami i o tym jaka jest rola uczuć w rozstrzyganiu konfliktów.
 • Jak dzielić się empatią z sobą i innymi. Jak odróżnić prośbę od żądania czyli jak prosić w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Po zajęciach:

 • Lepiej rozumiesz siebie i swoje reakcje w różnych sytuacjach
 • Mówisz jasno o swoich uczuciach i potrzebach
 • Jesteś bardziej świadomy tego, co stoi za wypowiadanymi zarzutami i oskarżeniami
 • Doświadczysz siły empatii, jako narzędzia pogłębiającego kontakt z samym sobą i innymi
 • Potrafisz wyrażać swoje prośby

Prowadząca: Marzena Iwańczuk – trenerka rozwoju osobistego opartego na Nonviolent Communiation – absolwentka Szkoły Trenerów Dojrzewalni; Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miki Kashtan, Liv Larsson, Anna Mills, Eva Rambala to trenerzy, u których zdobywała swoją wiedzę na temat nonviolent communication.
Specjalizuje się w treningach z komunikacji interpersonalnej, warsztatach rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych. Prowadziła m.in. warsztaty dla kobiet dotyczące komunikacji bez przemocy w ramach festiwalu kobiet Progressteron. Współpracuje z firmą szkoleniową OPTA.

Rezerwacja: Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie  zgłoszenia mailowego podając w nim:

 • tytuł i termin zajęć,
 • imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
 • oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie mailowe.

Termin zajęć:  raz w miesiącu – czwartek – 28.02 ; 21.03 ; 18.04 ; 23.05 ; 13.06.2013 –
Pierwsze spotkanie: 28.02.2013  godz. 17:30-20:30
Wielkość grupy: 10-12 osób
Cena zajęć: 45 zł/osoba za jedno spotkanie.
Potwierdzeniem zapisu jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie płatności za pierwsze i ostatnie spotkanie, tj. – kwota 90 zł. Za pozostałe spotkania – płatność można dokonać do 7 dni przed kolejnym spotkaniem czyli do 15.03; 12.04; 17.05.
Miejsce: Wrocław, Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji, ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro), tel. 695 464 970