Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów dzieci powyżej  3 roku życia na cykl warsztatów, związanych z problemami jakie codziennie dostarcza nam wychowanie dzieci i opieka nad nimi. Cykl składa się z 3 treningów trwających po 4 godziny, podczas których podjęte zostaną różne zagadnienia związane z wychowaniem:

Temat 1:    DYLEMATY WYCHOWAWCZE RODZICA – MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA

 • Dyscyplina wychowawcza
 • Kary: fizyczne, psychiczne i inne
 • Nagrody: toksyczne, konstruktywne i inne
 • Dawanie dziecku – granice w dawaniu

„Czy robię dobrze?”, „Czy nie przekroczyłem granicy?”, „Może nie powinnam tak robić?”, „Chyba byłam zbyt pobłażliwa”, „Chyba byłem zbyt surowy”. Te i podobne pytania towarzyszą wszystkim rodzicom w trakcie wychowywania swoich pociech. Różne okoliczności, sytuacje powodują mniejsze bądź większe dylematy na temat tego,
czy ja jako rodzic zrobiłem dobry, słuszny krok.
Podczas tego warsztatu rodzice będą mieli okazję poznać swoje osobiste dylematy i trudności w ich rozwiązywaniu. Będą mieli możliwość nabycia inspiracji do rozwiązywania ich w przyszłości, z korzyścią zarówno dla dzieci i jak i dla nich samych.

Temat 2: DZIECKO AGRESYWNE

 • Przyczyny agresywności dziecka
 • Stawianie odpowiednich granic dziecku agresywnemu
 • Zaspokajanie potrzeb dziecka agresywnego
 • Wsparcie dla rodzica wychowującego dziecko, które zachowuje się agresywnie

Niektórzy rodzice borykają się z nieposłuszeństwem dziecka. Czują wówczas złość, bezradność, zagubienie, niekiedy rezygnację. Bywają dzieci, które wyrażają swoją frustrację, bądź złość w sposób agresywny, powodując tym trudności dla siebie samych i swojego otoczenia (w domu, w szkole, na podwórku itp.).
W czasie tego warsztatu rodzice będą mieli okazję poznać przyczyny takiej sytuacji oraz poszukać inspiracji do obrania odpowiedniej – być może innej – drogi wsparcia siebie oraz dziecka w procesie wychowawczym.

Temat 3: TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE – CO ZROBIĆ

 • Frustracja potrzeb dziecka – frustracja potrzeb rodzica
 • Stawianie konstruktywnych granic
 • Dziecko lękliwe, nieśmiałe – sposoby wsparcia
 • Dziecko mało zmotywowane – możliwości wsparcia

„Co zrobić”, „Jak się zachować?”, „Czy dobrze zrobiłem?”, „Czy zachowałam się słusznie?”. To kolejne pytania, które zadają sobie rodzice. Ten warsztat będzie okazją na odpowiedzenia na te pytania oraz na główne pytanie o to,
czy istnieje ‘złota metoda’ wychowawcza oraz jak można jej poszukiwać i jak ją wprowadzać do relacji z dzieckiem.

Cykl obejmuje wszystkie 3 sfery umiejętności wychowawczych. Polecamy udział w całym cyklu warsztatów, jednak możliwe jest również uczestnictwo tylko w wybranych zajęciach, którego temat/dylemat szczególnie Państwa dotyka.

Adresaci zajęć : pełnoletni rodzice, wychowujący dzieci od 3 r. ż.

Prowadzący: Łukasz Krawętkowski – Psychoterapeuta, psycholog, trener; odbywa szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), International Federation of Gestalt Training Organisations (FORGE) oraz European Association for Psychotherapy (EAP) mające na celu uzyskanie europejskiego certyfikatu psychoterapeuty; posiada wykształcenie pedagogiczne; prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych; zajmuje się interwencją kryzysową oraz doradztwem rodzinnym; prowadzi szkolenia kompetencyjne i specjalistyczne z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych (m. in. szkolenia dla kuratorów sądowych z zakresu przemocy seksualnej; dla policji i pracowników socjalnych z zakresu interwencji kryzysowej). W swojej pracy promuje styl życia określany jako zdrowa higiena psychiczną, z wykorzystaniem zasobów tkwiących w człowieku. W swojej pracy kieruje się fenomenologiczym podejściem do człowieka, uwzględniającym jego możliwości twórczego przystosowania się do sytuacji, w której się znajduje. http://www.proces.net.pl/

Rezerwacja: Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie  zgłoszenia mailowego podając w nim:

 • tytuł i termin zajęć,
 • imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
 • oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie mailowe.

Terminy: najbliższe zajęcia – 25 stycznia 2014,  godz. 10:00-14:00 – Temat 1
Cena pojedynczych zajęć: 65 zł /os.
Cena całego cyklu (3 zajęcia): 180 zł /os.
Liczba osób: 10
Miejsce:  Wrocław, Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji, ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro), tel 695 464 970