Brak stabilnego poczucia wartości sprawia kłopoty. Kiedy coś się w naszym życiu zmienia. Kiedy stajemy przed nowymi wyzwaniami. Również gdy coś nam nie wychodzi, gdy nie spełniamy jakichś oczekiwań, gdy ludzie nas negatywnie oceniają. Wtedy brak poczucia własnej wartości stanowi ogromny problem. Postawa taka łączy się z przeżywaniem poczucia krzywdy, poczucia winy, poczucia niższości albo innych doznań związanych z pretensją i żalem do siebie. Osoba taka nie docenia własnych sukcesów, a przecenia porażki, dąży do poniżenia siebie, czasem wręcz siebie nienawidzi.

Zaburzenie poczucia własnej wartości powstaje zazwyczaj na podstawie komunikatów podważających wartość dziecka, jakie dostaje ono od osób znaczących. Początkowo np. dziecko jest uważane za cenne samo w sobie, po prostu dlatego że jest i dostaje komunikaty od otoczenia stosowne do takiego sposobu jego postrzegania. Z czasem jednak na skutek rozmaitych oczekiwań otoczenia, czy sposobów wychowania otrzymuje komunikaty, które przekonują go albo pozwalają podejrzewać, że wartość jego jako człowieka zależy od rozmaitych czynników zewnętrznych lub od konkretnych działań, czy umiejętności. Poczucie własnej wartości determinuje wybór z posiadanego repertuaru zachowań tych, które odpowiadają określonej sytuacji napotkanej w otaczającym świecie zewnętrznym.

Na naszym szkoleniu skupiamy się na postawie samoakceptacji, którą określa się jako postawę nacechowaną wiarą, zaufaniem i zdrowym szacunkiem dla samego siebie. Postawa taka sprawia, że jednostka może wykonywać i realizować swoje potencjalne możliwości, a także potrafi skorygować swoje zachowanie pod wpływem innych. Osoby, które akceptują siebie, mają pozytywne mniemanie o sobie i dobre samopoczucie.

Zdrowego egoizmu można się nauczyć – stań po swojej stronie!

 

Rezerwacja: Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie  zgłoszenia mailowego podając w nim:

  • tytuł i termin zajęć,
  • imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
  • oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie mailowe.

Termin zajęć:  3-4 grudnia 2011 r.
część 1 – sobota  3 grudnia 2011,  godz. 09-16:00
część 2 – niedziela  4 grudnia 2011, godz. 09-16:00

Cena zajęć:  200 zł/os. (cena obejmuje 14 godz. zegarowych treningu)
Miejsce:  Wrocław, Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji, ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro), tel. 695 464 970