• Co nas stresuje? Co to jest stres?
  • Jaka jest różnica między stresem, lękiem i strachem?
  • Chcesz żyć, oddychać, a stres zabiera Ci wiele tlenu i życia?

W trakcie warsztatu możesz poznać niektóre ze sposobów identyfikacji stresu, przeciwdziałania jemu oraz zminimalizowaniu jego wpływu na Twoje funkcjonowanie mentalno- fizyczne. Wykorzystamy takie metody jak: rozpoznanie stresu w sobie, poprawny oddech przeponowy, trening relaksacji, automasaż.

Prowadząca: Ewa Serwotka – Magister psychologii społecznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych ,,Pozytywna Psychologia Sportu” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Czynna i bierna uczestniczka wielu konferencji naukowych, z zakresu psychologii sportu i wpływu społecznego. Ukończyła kurs ,,Pierwsze kroki w psychologii sportu” w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Bierze udział w spotkaniach Sekcji Psychologów przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Współorganizatorka corocznych Dni Psychologii Sportu we Wrocławiu. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Rektora za działalność wspierającą rozwój nauki. Zajmuje się tematyką optymalizacji wykonania działania. W kręgu jej zainteresowań ważne miejsce odgrywają psychologia sportu, wspinaczka ściankowa oraz współczesna architektura.

Czas: godz. 17:00-21:00
Cena: 50 zł
Liczba osób: 10