Kurs NLP Biznes

 

I kurs – 26-27.03.2011 „Skuteczne techniki Sprzedażowe i relacje z klientami”

Sprzedaż jest podstawą działalności większości istniejących dziś firm, co nie jest łatwym procesem. Niejednokrotnie handlowcy są przekonani, że aby zdobyć klienta wystarczy stos folderów, kilka slajdów i nieprzerwany potok słów. Niestety w ogromnej liczbie przypadków w odpowiedzi usłyszą jedynie krótkie „nie, dziękuję”. W procesie skutecznej sprzedaży należy uwzględnić wiele czynników. Każdy z klientów jest indywidualnością, dlatego powinniśmy przygotować się do spotkania z klientem i późniejszej współpracy z nim. Handlowanie to sztuka, której opanowanie zapewnia sukces.

Szkolenie podejmuje takie tematy jak: zasady pracy handlowca, techniki sprzedaży, kształtowanie umiejętności zadawania pytań, sztuka autoprezentacji, przedstawianie oferty, negocjowanie z klientem, obsługa klienta po procesie sprzedaży, nawiązywanie nowych kontaktów, doskonalenie kompetencji w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrej relacji z klientem, doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z klientem.

 

II kurs – 21.05.2011 „Profesjonalne Negocjacje – jak dbać o swoje interesy i budować trwałe relacje”

(Opis: Na szkoleniu z negocjacji poszerzysz wiedzę na temat istoty konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Poznasz rozmaite metody negocjacji i zakres ich wykorzystania. Nauczysz się pokonywać typowe bariery współpracy. Będziesz potrafił przygotować się profesjonalnie do negocjacji i analizować na bieżąco kolejne etapy procesu negocjacyjnego. Usprawnisz komunikacją interpersonalną pod kątem rozwiązywania konfliktów. Opanujesz sztukę aktywnego słuchania. Poznasz zasady funkcjonowania języka wpływu i perswazji. Nauczysz się wykorzystywać skuteczne techniki negocjacyjne.

Tematyka szkolenia obejmuje podejście do negocjacji, kierowanie przebiegiem rozmów, sztukę prowadzenia negocjacji i przezwyciężania kryzysów, diagnozowanie sytuacji i planowanie przebiegu rozmowy, kształtowanie struktury negocjacji, budowanie narzędzi negocjacyjnych, przezwyciężanie braku równowagi sił, budowanie koalicji, postępowanie w sytuacjach konfliktowych. Umiejętności negocjacyjne są potrzebne zarówno menedżerom najwyższych szczebli, jak i kierownikom projektów czy liderom zespołów, którzy często stają przed koniecznością odbycia „poważnej rozmowy” z pracownikiem, kontrahentem lub klientem. Dzięki naszemu szkoleniu masz szansę wynegocjować swój sukces w biznesie.)

III kurs -22.05.2011 „Wystąpienia Publiczne”

Szkolenie, dzięki któremu opanujesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia prezentacji – zgodnie z założonymi celami. Dowiesz się, jak wykorzystać osobiste predyspozycje do budowania indywidualnego i skutecznego stylu prowadzenia prezentacji. Poznasz techniki aktywizacji słuchaczy. Opanujesz metody radzenia sobie ze stresem. Nauczysz się wykorzystywać efektywnie różne sposoby komunikacji interpersonalnej.

Będziesz potrafił radzić sobie ze stresem przed wystąpieniem i w jego trakcie, wykorzystać głos (barwę, tempo mowy, modulację) do efektywnego przekazania treści i dostosować go do grupy słuchaczy, przygotować materiały potrzebne do wystąpienia, umieć w danej chwili zdiagnozować właściwy cel prezentacji i dostosować do niego technikę prezentacji, poszerzyć świadomość własnych zasobów i mocnych stron przydatnych w procesie prezentacji, poznasz strukturę wystąpienia publicznego (jego etapy) i umiejętnie przygotujesz scenariusz takiego wystąpienia, dostosujesz wygląd (np. strój) i sposób zachowania (np. wypowiedzi) do audytorium. Nauczysz się prowadzić profesjonalne prezentacje na poziomie odpowiadającym konkretnej grupie docelowej.

Prowadząca:
Kinga Łakomska – Psycholog, licencjonowany Trener NLP oraz coach. Z NLP Związana jest od 8 lat. Umiejętności swoje rozwijała pod kierunkiem i przy współpracy między innymi z Robertem Diltsem(USA), Stephanem Gilliganem(USA), Hermannem Müller-Walbrodt (Niemcy), Johnem Amaralem (USA), Izą i Markiem Rudzińskimi (NLP Neuroedukacja Sp.z o.o.), Małgorzatą Fryszkiewicz (Europejski Instytut Psychologii Biznesu), Ewą Mażul (Człowiek- Sztuka- Środowisko). Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalnością psychologia społeczna. Studiowała także we Francji na Universite Rennes 2 Haute Bretagne. Jej doświadczenia wspiera wiele innych szkoleń między innymi z zakresu NVC – komunikacja bez przemocy, Analizy Transakcyjnej, ustawień według Virginii Satir, Success Faktor Modeling Roberta Dilts’a czy Coachingu Generatywnego.

Szkolenia prowadzi od 2003 roku. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z NLP Neuroedukacją i Nowymi Horyzontami z Lublina, Instytutem Nowych Możliwości, Akademią Rozwoju Osobistego, firmami IMPEL Security Polska, PZU SA, PZU PTE, Leroy Merlin, Nokia Siemens Networks i in. Zarządzając projektami, jako coach i trener zdobyła duże doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń umiejętności miękkich, sprzedaży, negocjacji, komunikacji i innych. Od czterech lat prowadzi firmę UNIQUE GROUP do której należy firma szkoleniowa Effeinstytut  oraz Szkołę NLP Wrocław UNIQUE GROUP, gdzie zajmuję się treningami rozwojowymi, działaniami związanymi z promocją rozwoju, działania i zdrowia, szkoleniami outdorowymi i integracyjnymi, szkoleniami dla biznesu i Caochingiem.

Jest osobą konkretną i zdecydowaną, jednocześnie jest przekonana, że wsparcie jest jednym z nieodłącznych elementów rozwoju. Wierzy, że należy dawać wsparcie i umieć je przyjmować. Ma wielu nauczycieli. Niektórzy z nich są u schyłku życia, inni dopiero je rozpoczęli. Jest im wdzięczna, że może się od nich uczyć i przy nich wzrastać. Jej drugą pasją jest fotografia, a motto, podążając za Gilles’em Pajou, „ Twórzmy świat, do którego ludzie chcą należeć”.