Jak umieraja motyle

Polecamy Waszej uwadze książkę Andrzeja Pankali i Beaty Piskor-Świerad „Jak umierają motyle”

„W czasach, gdy miłość jest tak często ośmieszana, albo idealizowana, albo patologizowana, albo „naukowo” redukowana do procesów biologicznych, książka Andrzeja Pankalli i Beaty Piskor-Świerad ujmuje ten temat w wielu różnych dopełniających się wymiarach – historycznym, kulturowym, mitologicznym, społecznym, filozoficznym, religijnym, psychologicznym, a także bardzo osobistym. Czytelnik znajdzie w niej zarówno uporządkowaną, interdyscyplinarną, naukową wiedzę dotyczącą miłości, poruszające opisy przypadków zaczerpnięte z praktyki psychoterapeutycznej, jak również osobiste doświadczenia i refleksje autorów. Instrukcje  ćwiczeń przeznaczonych do samodzielnego wykonania sprawiają, że opisy przypadków stają się dla czytelnika żywą metaforą, z której można czerpać wiedzę także o sobie samym i aktywnie wzbogacać samoświadomość. Liczne anegdoty, historyjki i aforyzmy na temat miłości stanowią dodatkową okrasę.  Zróżnicowany język tekstu, który czasami przybiera postać logicznego, naukowego wywodu, czasami żywej relacji ludzkich losów i doświadczeń, a jeszcze innym razem poetyckich opisów czy przypowieści, sprawia, że lektura książki również ma charakter urozmaicony. Ożywia, zaskakuje, informuje, intryguje, prowokuje i inspiruje.”

Recenzent: Benedykt Krzysztof Peczko – Psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii), Dyrektor Polskiego Instytutu NLP, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii