Fundacja Twórczego Rozwoju STREFA INSPIRACJI serdecznie zaprasza do udziału w konferencji prasowej poświęconej sprawom kobiet, a w szczególności matek na rynku pracy.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu będą bariery związane z zatrudnieniem kobiet i zmianami zachodzącymi na polskim rynku pracy. Omówione zostaną także programy społeczne skierowane do kobiet, które pragną odnaleźć się w polskiej rzeczywistości.

W czasie konferencji zapoznamy Państwa ze szczegółami rozpoczynającego się w tym miesiącu projektu „Przedsiębiorcza matka – jak efektywnie powrócić na rynek pracy. Edycja II”. Ważnym elementem w prezentacji założeń projektu będzie omówienie wyników I Edycji projektu „Przedsiębiorcza matka” oraz spotkanie z uczestniczką I Edycji.

Program Konferencji:

13:00 – Powitanie gości, przedstawienie celu konferencji
13:05 – Sytuacja kobiet na wrocławskim rynku pracy: przedstawiciel Urzędu Pracy we Wrocławiu
13:20 – Zapoznanie z celami projektu „Przedsiębiorcza matka – jak efektywnie powrócić na rynek pracy. Edycja II” : koordynatorka projektu – Joanna Miezio
13:35 – „Dobre przykłady”: doradca zawodowy
13:50 – „Przedsiębiorcza Matka” – przedstawicielka I Edycji projektu „Przedsiębiorcza Matka – jak efektywnie powrócić na rynek pracy”
14:05 – Od projektu do realizacji : przedstawiciel projektu „Rodzic-Pracownik”
14:20 – Panel dyskusyjny, pytania gości
14:30 – Zakończenie konferencji

Termin: środa 22.10.2008 godz. 13:00-14:30
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65
Kontakt: tel. 0721 358 035, 0695 464 970, biuro@strefainspiracji.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.