Projekt Przedsiębiorcza Matka. Edycja 2 - Strefa Inspiracji
Bezpłatny projekt dla matek.

Fundacja Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji” serdecznie zaprasza Mamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Przedsiębiorcza matka – jak efektywnie powrócić na rynek pracy. Edycja II”.

Projekt został stworzony z myślą o kobietach-matkach, które pragną podnieść podstawowe kompetencje, wzmocnić niezbędne umiejętności, a także szczegółowo poznać swoje prawa, aby móc efektywnie poruszać się po rynku pracy.

Forma i zakres szkoleń proponowanych w projekcie „Przedsiębiorcza matka” ma ułatwić kobietom skuteczny powrót na rynek pracy, a także utrzymanie dotychczasowej pracy. Projekt jest także szansą na aktywne szukanie nowego miejsca zatrudnienia. Proponowane szkolenia mają pomóc kobietom w odpowiednim rozplanowaniu czasu i zobrazowaniu, że rozwój zawodowy nie musi kolidować z życiem rodzinnym.

Projekt realizowany będzie we Wrocławiu w terminie od 1.10.2008 r. do 31.12.2008 r.

W projekcie mogą wziąć udział Mamy, które spełniają następujące warunki:

  • przebywają na urlopie macierzyńskim
  • lub przebywają na urlopie wychowawczym
  • lub utraciły pracę w związku z urodzeniem dziecka, pozostają obecnie bez pracy i wychowują dziecko do lat 3,

mieszkają we Wrocławiu lub sąsiadujących gminach: Miękinia, Wisznia Mała, Długołęka, Mietków, Czernica, Święta Katarzyny, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz konsultacji:

  • Cykl szkoleń dotyczących zagadnień asertywności, zarządzania czasem, metod skutecznej komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem, godzenia potrzeb własnych, rodziny i pracodawcy, kreatywnego rozwiązywania problemów, elastycznych form zatrudnienia, kobiecych stylów pracy i zarządzania, negocjacji oraz sztuki makijażu biznesowego.
  • Konsultacje ze specjalistą w zakresie prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia.
  • Konsultacje komputerowe nakierowane głównie na sporządzanie dokumentów aplikacyjnych oraz monitoring rynku pracy.
  • Konsultacje rachunkowo-księgowe nakierowane na praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości i kadr w przypadku otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienia.
  • Udział w spotkaniu integracyjnym połączonym ze spotkaniem z kobietami-matkami aktywnymi zawodowo, które brały udział w I Edycji projektu „Przedsiębiorcza Matka”.

W trakcie trwania szkoleń zapewniona zostanie bezpłatna profesjonalna opieka nad dziećmi uczestniczek. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowany personel, wykorzystujący metody edukacyjne ukierunkowane na efektywny rozwój dziecka poprzez zabawę.

I Edycja projektu „Przedsiębiorcza Matka” otrzymała pozytywne opinie Matek biorących udział w szkoleniach zaplanowanych przez organizatora.

Zapisy trwają do 29 października 2008r.

Termin rozpoczęcia szkoleń – 03.11.2008 (realizacja szkoleń oraz konsultacji obejmuje okres 6 tygodni)

Zapisy oraz szczegółowe informacje dot. projektu udziela koordynator projektu – Joanna Miezio. Prosimy o kontakt mailowy biuro@strefainspiracji.pl , telefoniczny 0721 358 035, 0695 464 970 lub zapraszamy do biura fundacji : czynne w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 16:00-18:00, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65.

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin: 1 października – 31 grudzień 2008 r.