Mamy przyjemność wziąć udział w projekcie „Cyber-ręka lidera. Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce” realizowanym przez Stowarzyszenie „Tratwa” we Wrocławiu.

Celem projektu jest przygotowanie grupy przyszłych liderów do wejścia na rynek pracy w ramach trzeciego sektora, podniesienie poziomu usług oferowanych przez organizacje pozarządowe poprzez usprawnienie działalności tych organizacji oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o potencjale i znaczeniu trzeciego sektora.

Fundacja Strefa Inspiracji włączając się do projektu zatrudniła uczestniczkę projektu „Cyber-ręka lidera. Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce” dając jej tym samym szansę do rozwoju i działania w ramach trzeciego sektora. Uczestniczka projektu w okresie  4 miesięcy będzie brała czynny udział w działaniach realizowanych przez Fundację.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.